Momentálne prebieha na webstránke údžba.

Nežiadúce udalosti

Nežiadúca udalosť (adverse event) je každá nepriaznivá zdravotná udalosť, ktorá sa môže objaviť počas liečby liekom, ktorá však nemusí mať bezprostredne príčinný vzťah s touto liečbou. Spoločnosť MEDICAL GROUP SK a.s. zbiera údaje aj o špeciálnych situáciách ako sú tehotenstvo/dojčenie, nedostatočný terapeutický účinok, predávkovanie, chybné použitie lieku, zneužitie lieku, použitie lieku mimo schválenú registráciu (off label use), chyba v liečbe (vrátane včas zaznamenanej a potenciálnej chyby v liečbe), pracovná expozícia lieku, podozrenie na prenos infekčného agensu prostredníctvom lieku, liekové interakcie, nedostatky v kvalite lieku vrátane podozrenie na falzifikát lieku a nedodržaný teplotný reťazec.

Email: pharmacovigilance@medicalgroupsk.sk
Tel. hot line linka +421 55 28 52 200 (24 hod. dostupnosť)
Telefón: +421 911 708 527

Kontaktné informácie

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať.

MEDICAL GROUP SK a.s.
Trnavská cesta 27/B
831 04 Bratislava 3

Tel: +421 2 20850 930
Email: info@medicalgroupsk.sk

Súbory na stiahnutie

Veľkodistribučné povolenie
Povolenie OPL
Etický kódex
Reklamačný zápis odberateľa