Registrácia zákazníka

Základné údaje o firme

Kontaktná osoba

Fakturačná adresa

Dodacia adresa

Ostatné údaje

(minimálne 3 znaky)

Súhlas

v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) a zákona NR SR č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Účel súhlasu spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov na obchodné účely - registrácia v E-shop v rozsahu:

  • meno, priezvisko, e-mail